Համագործակցություն հանուն սոցիալական ազդեցության

Միջազգային կազմակերպություններ, որոնք խթանում ե նտարածաշրջանում ավելի բարենպաստ սոցիալական ձեռներեցության էկոհամակարգի ստեղծմանը ։

About Project 2.3
About Project 1.2

Ծրագրի մասին

Ծրագիրն իրակացվում է Եվրոպական վենչուրային մարդասիրական ասոցիացիայի (ԵՎՄԱ) կողմից սոցիալական ձեռներեցության մասին իրազեկության բարձրացման և Արևելյան գործընկերության տարածքում սոցիալական ներդրումների մեծացման նպատակով:

Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել սոցիալական ներդրումների էկոհամակարգը Արևելյան գործընկերության երկրներում և Ռուսաստանում, ի վերջո հանգելով ավելի կայուն և ավելի ընդգրկուն հասարակության ձևավորմանը:

Մենք դրան հասնում ենք տարատեսակ իրազեկման ծրագրերի, սոցիալական նորարարությունների խթանման ինչպես նաև քաղաքականություն մշակող և որոշում կայացնողների հետ փոխանակումների միջոցով: Արդյունքում, քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները և սոցիալական ձեռնարկությունները ստանում են սոցիալական ներդրումներ՝ ավելի կայուն դառնալու և սոցիալական դրական ազդեցություն ունենալու համար:

Ծրագրի նպատակները ներառում են․

  • Իրազեկության բարձրացում և սոցիալական նորարարության խթանում։
  • Քաղաքականության շուրջ երկխոսություններ և ներգրավվածություն։
  • Տեղական սոցիալական ներդրողների, սոցիալական ձեռներեցների, քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների և ազդեցություն ունեցող ֆոնդերի ներգրավում։
  • Սոցիալական վենչուրային ֆոնդերի հիմնում։
Համագործակցություն հանուն սոցիալական ազդեցության ծրագիրը 5 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որը նպատակ ունի տարածաշրջանում զարգացնել սոցիալական ձեռներեցության ավելի բարենպաստ էկոհամակարգ։ Ծրագիրը կնպաստի իրազեկության բարձրացմանը, կխթանի սոցիալական նորարարություններ և կաջակցի համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ փոխանակումներին՝ տարածաշրջանում սոցիալական ներդրողների և սոցիալական ձեռներեցների քանակի ավելացման ու համագործակցության ամրապնդման համար:  Արդյուքնում, քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները և սոցիալական ձեռնարկությունները ստանում են սոցիալական ներդրումներ ավելի կայուն դառնալու և սոցիալական դրական ազդեցություն ունենալու համար:
Դրան հասնելու համար, մենք կներգրավենք տեղական սոցիալական ներդրողներին, սոցիալական ձեռնարկատերերին, սոցիալական կազմակերպություններին, սոցիալական ազդեցություն ունեցող ֆոնդերին, ինպես նաև Արևելյան գործընկերության երկրներում և Ռուսաստանում գործընկեր կազմակերպություններին և կկիսվենք այդ մեծ համայնքի գիտելիքներով և փորձով: Ծրագիրը նաև ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի տարածաշրջանում նոր վենչուրային մարդասիրական ֆոնդերի ստեղծման համար: Ծրագիրը ներառում է հատուկ ծրագրային բաղադրիչներ Հայաստանի համար: Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության հետ համագործակցության շնորհիվ, մենք ձգտում ենք բարձրացնել սոցիալական ձեռնարկությունների և քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների հմտությունների և բիզնես ունակությունների մակարդակը, ապահովել վերջիններիս ֆինանսավորումը՝ ներառյալ ԵՄ աջակցությամբ COVID-19 օգնության ֆոնդը, իրակացնել ինկուբացիոն և աքսելերացիոն ծրագրեր, ինպես նաև սոցիալական նորարության վերաբերյալ միջոցառումներ՝ խթանելու համար նոր սոցիալական բիզնես գաղափարներ: Ակնկալվում է, որ առաջիկա հինգ տարիներին ավելի քան 300 քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ և սոցիալական ձեռնարկություններ կներգրավվեն ծրագրում:

Դրան հասնելու համար, մենք կներգրավենք տեղական սոցիալական ներդրողներ, սոցիալական ձեռնարկատերեր, սոցիալական կազմակերպություններ, ազդեցություն ունեցող ֆոնդեր, ինպես նաև Արևելյան գործընկերության երկրներում և Ռուսաստանում  գործընկեր կազմակերպություններ և կկիսվենք հանրության գիտելիքներով և փորձով:Ծրագիրը նաև ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի տարածաշրջանում նոր վենչուրային մարդասիրական ֆոնդերի ստեղծման համար:

Մեր գործընկերները

Impact Hub Yerevan

Impact HUB Yerevan-y Հայաստանում հիմնադրվել է 2016թ.-ին և հանդիսանում է ամբողջ աշխարհում գործող 100+  Impact Hubs-ի մի մաս: Իր հիմնադրման օրվանից, Impact HUB Yerevan-ը նախագծել և իրականացրել է 20+ ծրագիր, հյուրընկալել է ավելի քան 400 կրթական դասընթացներ և միջոցառումներ, իսկ այժմ հյուրընկալում է ավելի քան 220 անդամ՝ 100-ից ավել նախագծերով, որոնք ներկայացված են Հայաստանի բոլոր ոլորտներում:

Այն իր ձեռներեցներին և նորարարներին տրամադրում է ցանցային լայն հնարարվորություններ, ռեսուրսներ, կրթական ծրագրեր և միջոցառումները՝ և այս ամենը ոգևորող տարածքում: Impact HUB-ը նաև սոցիալական ինովացիոն ինկուբատոր է և բազմամայա փորձ ունի  ինկուբացիոն և աքսելերացիոն ծրագրերի նախագծման և իրականացման գործում, որտեղ կրթության, ցանցային հնարավորությունների և տարբեր ռեսուրսներից օգտվելու միջոցով նրանք աջակցում են սոցիալական նախագծերը՝ ծրագիրը գաղափարից դեպի իրագործման, այնուհետև ազդեցության վերածելու գործում:

EVPA

Եվրոպական վենչուրային մարդասիրական ասոցիացիան նույն տեսլականն ու ընդհանուր նպատակներ ունեցող կազմակերպությունների ակտիվ համայնք է, որի հիմնական նպատակն է ստեղծել դրական հասարակական ազդեցություն՝ նոր ներդրումներ կատարելու միջոցով:

2004 թ. Բրյուսելում հիմնադրված EVPA հպարտ է Եվրոպայում այս շարժման նախաձեռնությունը ստանձնելու համար:Տարիներ շարունակ նրանք նպաստում են ազդեցության   էկոհամակարգերի բարգավաճմանը  և աճող շուկաներում սոցիալական ներդրողների, հիմնադրամների, ընկերությունների և քաղաքականություն մշակողների ներգրավմանը՝  սոցիալական նորարարությունները աջակցելու և դրանց դերն ու ազդեցությունը առավելագույնի հասցնելու համար:

Տարածաշրջանային գործընկերներ